Güncellendi
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler

Her Yıl Sonunda Sayım Telaşı Başlar

Oysa sayım her an ve zamanda yapılması gereken bir faaliyettir.

Perakendecinin neredeyse gündelik işleri arasında olması gereken stok sayım faaliyeti bir türlü yapılamaz. Alan Araştırma Yönetim kuruluşundan beri perakendeci dostlarına “Saymadan Ölçemezsin, Ölçmeden de Yönetemezsin” i hep hatırlatmaya çalıştı.

Bu yazıyla bir kez daha bu gerçeğin altını çizmek istedik.

Perakende ticarette faaliyet gösteren mağazaların büyük bir çoğunluğu stoklarını yönetememektedir. Yok satmaya başlanınca anlaşılan bu durum, doğru zamanda doğru sipariş verememekten kaynaklanır. Siparişler ya tahmini satış hızlarına göre, ya da depo veya reyon görevlilerinin inisiyatiflerine bağlı olarak verildiğinde, stoklar yönetilemediğinde “yok” satma hali kaçınılmaz hale gelir. Bu durum gözden kaçan birçok ürün için de stoklama maliyetine yol açar. Planlanmamış stok, düşünüldüğü gibi her zaman kar marjını arttırmaz. Enflasyonsuz ortamlarda hiç arttırmaz. Hesaplanamayan stok maliyetlerinin öngörülen karı yok ettiği, erittiği bir gerçektir. Dolayısıyla optimum stokla çalışmak genel şiarımız olmalıdır.

Bu sorunların çözümünde, stokları yönetebilmede en başta gelen ölçme yöntemi sayımdır. Ölçme yöntemi olarak sayım; kaydii envanter ile fiili envanterin eşitlenmesi için de büyük önem taşımaktadır.

Stok sayım dönemleri sektörden sektöre, firmadan firmaya değişmektedir. Her ay düzenli sayım yapan firma olduğu gibi, 3, 4, 6 ayda bir sayım yapan firmalarda mevcuttur. Her firma stok yönetimindeki performansına bağlı olarak farklı sayım süreleri, yöntemleri geliştirmelidir.

Stok yönetiminde sayımın sürekliliği önemlidir. Stok Yönetimine bağlı sayım süreleri için genel kabul gören yaklaşım ortalama üç ayda birdir. Mağaza müdür değişikliği, stok güvenirliliğinin olmadığı her durumda da sayım kaçınılmazdır.

Oysa çoğu firma yıl sonunda kaydii envanteri güncellemek için bir sayım telaşına girer.  Yıl sonuna sıkıştırılmış bu sayımlar bizim kastettiğimiz dönem içi envanter/stok yönetme anlayışıyla pek de alakalı değildir. Her yılsonu yaşanan bu telaş genellikle yönetimin mali açıdan aktiflerini görebilmesi için yapılan çalışmalardır. Hiç yoktan iyidir. Her yıl sonunda de olsa sayımla stoklar güncellenir, paraları nerelere yatırılmış bu anlaşılmış olur.

Perakendeciden en çok duyduğumuz şey; “yılda bir kere zor sayıyoruz, üç ayda bir nasıl sayalım, nasıl yapalım” olmuştur. Oysa perakendecinin en önemli işlerinin başında stoklarını yönetmek gelmektedir.

Tekrar altını çizerek hatırlatalım; Saymadan ölçemeyiz, Ölçmeden yönetemeyiz.