Güncellendi
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler

Stok Yönetiminin Önemi ve SYD

1990’lı yılların başından itibaren büyük bir sıçrama gösteren perakende ticareti gözde sektörler arasına girdi. Var olan zincir marketler sayılarını arttırırken, alana yatırım yapan firma sayıları da arttı. Gıda sektöründe 5 bin civarında ürün çeşidi non-food dahil 15 – 20  binleri buldu.

Perakende ticareti büyüdükçe, zincirler arttıkça sorunlarda o oranda büyümektedir. Kontrol altında tutulan, geçici çözümlerle halledilen birçok konu büyüme perspektifine uygun tedbirler alınmaz ise bir süre sonra çözümü zorlaşan dev sorunlar haline dönüşmektedir. Yasal düzenlemelerden, teknolojik standartlara kadar her alanda yatırımların hızı talebin gerisinde kalmaktadır.

Karlılığı arttırmanın tek yolunun satış olmadığı perakendeciler tarafından anlaşılmıştır. Perakendeci tarafından POS (Perakende Otomasyon Sistemi) müşterinin kasada bekletilmemesi, satışın hızlı yapılması için benimsenmiş, bakkal marketlerde bile uygulamaya konulmuştur. Otomasyon sisteminin sadece satışa olumlu etki yapmadığı, işletmede maliyet performansını da arttıracak çok önemli imkanlar sağladığı yeni yeni anlaşılmaya başlanmıştır. Arka tarafta, depo otomasyonu, depoda alan yönetimi, satış noktalarında satış dışı, sipariş, malkabul, fiyat etiket kontrolü gibi önemli hareketlerin elektronik ortama taşınması, internet imkanlarının kullanılması, kontrollü işlemlerin yapılabilmesi verimliğin artmasına neden olmaktadır.

Artık perakendeci ciddi maliyet hesapları yapıyor. Yıllık firelerini bir puan aşağı çekmenin önemini kavrıyor. Stok Yönetimi ile ilişkilendirdiğimiz alt yapının oluşturulması, stokların doğru takip edilmesi karlılığı direkt etkiliyor.

Perakendecilerin, özellikle süpermarket ve hipermarketlerin en çok sıkıntı çektikleri konuların başında stok yönetimi gelmektedir. Toptancı kültürü ve alışkanlıklarını atmakta zorlanan perakendeci, stok maliyetlerinin artmasına rağmen stok tutmaktan vazgeçemiyor. Müşteri profilini, müşterisinin taleplerini bilemediği durumda satılsa da satılmasa da belirli ürünleri bulundurma ihtiyacı ölçülemeyince, durum kontrolden çıkabiliyor.

20 yılı aşan süreçte Türkiye’nin her tarafında ve tüm perakende sektörlerinde yürüttüğümüz sayım faaliyetleri ile yapılan ölçümlerde en büyüğünden en küçüğüne tüm firmalarda yıllarca hareket görmeyen ürünlerle karşılaştık. 6000 kalem ürünün 3000-3500’ünün hareket gördüğü bir satış noktasında verimlilikten bahsetmek mümkün değildir. Çok ciddi kayıplar yönetilemeyen stoklardan kaynaklanmaktadır.       

Alana Araştırma Yönetim SYD(Stok Yönetim Danışmanlığı) adı altında çok önemli bir proje çalışması yürütmektedir.

Stok Yönetim Danışmanlığı’nın amacı; stok tutmanın maliyeti ile stok yetersizliğinin yol açtığı kayıpların dengelenmesidir. “Optimum” stok ile çalışmanın sağlanabilmesidir.

Stok Yönetim Danışmanlığının yöntemi ve hareket planı; proje analiz çalışması ile başlar. Proje ekibi satın alma, bilgiişlem, muhasebe, depo ve mağazalarda inceleme yapar. Mevcut durum tespit edilir. İhtiyaçlar belirlenir. İyileştirme ve ideal yapı tasarımı ile proje hazırlanır. İlgili yöneticilere mevcut durum, ihtiyaçlar ve iyileştirme projesi sunulur ve proje uygulamasına başlanır.

Alan Araştırma Yönetim olarak geliştirdiğimiz SYD (Stok Yönetim Danışmanlığı) projesi, perakendecilerin stok yönetimi ile ilgili önemli sorunlarını açığa çıkartmayı ve çözmeyi hedeflemektedir.